Proiecte ale beneficiarilor de fonduri FEADR, prin intermediul GAL „Colinele Iașilor”

1.„Instalarea tânărului fermier Olteanu Marian ca șef de exploatație”

Un exemplu de proiect finanțat prin Măsura 411.112 – „Instalarea tinerilor fermieri” îl are ca beneficiar pe un tânăr în vârstă de 28 ani, din comuna Bârnova. Olteanu Marian avea la data depunerii proiectului suprafața de  13,98 ha vie pe rod și prin intermediul proiectului și-a propus să-și mărească dimensiunea economică a fermei, prin creșterea suprafeței cultivate.

Cu ajutorul finanțării primite, beneficiarul și-a achiziționat un tractor de 48 CP pentru lucrări agricole și pentru transportul producției. Se are în vedere creșterea producției de marfă destinată comercializării, creșterea randamentului muncii și implicit a veniturilor.

2. „Reabilitarea sediului vechi al Primăriei Ciurea și schimbarea destinației în vederea înființării unui centru local de informare și promovare turistică in satul Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași”

Prin intermediul proiectului depus de către Comuna Ciurea pe măsura 413.313 – „Încurajarea activităților turistice”  se dorește reabilitarea fostului sediu al primăriei în vederea  înființării unui Centru Local de Informare și Promovare Turistică.  Zona omogenă propusă este formată din comunele Ciurea, Tansa și Pâncești.

Proiectul de față propune valorificarea potențialului turistic al zonei prin înființarea de trasee turistice, prin  informarea permanentă a turiștilor care ajung în zonă și prin activități de promovare, care să stimuleze fluxul turiștilor, creșterea numărului acestora, a duratei de ședere, dar și a notorietății zonei. Oferta turistică a zonei va cuprinde pachete pentru promovarea obiectivelor turistice cât și promovarea tradițiilor locale.

Autoritățile locale sunt interesate de valorificarea potențialului turistic al zonei și de o dezvoltare controlată și echilibrată a acestuia, prin crearea unei rețele de servicii utile și materiale de promovare turistică.

3.„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Acest proiect a vizat modernizarea serviciului de gospodărire comunal, prin achiziția unei autogunoiere, pentru colectarea si transportul deșeurilor în scopul menținerii curățeniei publice, protecției mediului.

Colectarea deșeurilor din comuna Mogoșești, se va face, de-acum încolo, la standarde europene.

Prin intermediul măsurilor lansate și a proiectelor contractate, se are în vedere creșterea competitivității sectorului agricol, îmbunătățirea calității vieții și diversificarea activităților economice din spațiul rural al teritoriului GAL „Colinele Iașilor”.