A fost publicat CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2017pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor” 2014-2020

Sesiune 1

Măsura Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2017 (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori Sesiunea 2

Apel 1

16.10.2017-16.11.2017 250.000,00 250.000,00 250.000,00
M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL Sesiunea 2

Apel 1

170.000,00 290.000,00 290.000,00
M7 Dezvoltare locală în zonele rurale Sesiunea 2

Apel 1

400.000,00 1.115.206,00 1.115.206,00
M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale Sesiunea 2

Apel 1

164.794,00 164.794,00 164.794,00
M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici Sesiunea 1

Apel 2

18.09.2017- 30.10.2017 97.841,16 137.048,16 137.048,16
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici Sesiunea 1

Apel 2

18.09.2017-18.10.2017 75.000,00 75.000,00 75.000,00
M3 Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole Sesiunea 1

Apel 2

163.289,62 163.289,62 163.289,62
M8 Susținerea incluziunii sociale Sesiunea 1

Apel 2

35.000,00 35.000,00 35.000,00

 

Calendarul estimativ de lansare a masurilor