A fost publicat CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2017, pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor” 2014-2020

Măsura Sesiunea Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2017 (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici Sesiune 1

 

Apel 2 18.09.2017 – 18.10.2017 75.000,00 75.000,00 75.000,00
M3 Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole Apel 2 163.289,62 163.289,62 163.289,62
M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici Apel 2 97.841,16 137.048,16 137.048,16
M8 Susținerea incluziunii sociale Apel 2 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Calendarul estimativ de lansare a masurilor