In data 22 octombrie 2019 a avut loc Conferinta de presă organizată cu ocazia încheierii contractului de finanțare subsecvent nr. 1, proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul LEADER, sub-Măsura 19.4.

Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural „Cela Neamtu” din sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași.

În cadrul conferinței au fost prezentate principalele activități întreprinse de către GAL în vederea implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, precum și rezultatele obținute până în prezent. 

Puteți vedea aici informațiile care au fost prezentate în cadrul conferinței. 

 

Conferință de presă