Raportul de evaluare on-going a implementării Strategiei de dezvoltare locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor”, pentru perioada 11.11.2016-01.10.2018 deschide aici

Scopul evaluării on‐going este de a analiza realizările și contribuția Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor” la îndeplinirea obiectivelor PNDR, a Strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, în raport cu situația socio‐economică și a mediului în zonele rurale și cu Acordul de Parteneriat. Totodată, evaluarea va urmări contribuția SDL la realizarea priorităților de dezvoltare rurală, precum și rezultatele și impactul programului. Prin urmare, evaluarea va contribui la îmbunătățirea implementării programului LEADER și va fi folosită ca bază pentru eventuale actualizări ale programului LEADER pe parcursul implementării sale.

În ansamblu, elaborarea prezentului studiu de evaluare precum și concluziile extrase au fost direct corelate cu disponibilitatea datelor provenite din monitorizarea proiectelor acestea fiind la rândul lor în relație directă cu gradul de implementare a măsurilor programate, considerând că în octombrie 2018, implementarea SDL 2014‐2020 a Asociației GAL „Colinele Iașilor” se afla încă într‐o etapă timpurie. Astfel, raportat la mai multe elemente analizate, prezentul studiu surprinde doar trendurile inițiale, a căror evoluție va fi analizată și substanțiată în evaluări viitoare.

Evalurea on-going a Strategiei de Dezvoltare Locală