APELUL DE SELECȚIE NR. 1 PENTRU MĂSURILE M2, M3, M4, M5 și M6

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”,  autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță lansarea apelurilor de selecție în perioada 17 iulie – 17 august 2017 în vederea depunerii Cererilor de Finanțare pentru măsurile: 

Măsura Suma maximă nerambursabilă/ proiect (euro) Fondurile disponibile/

sesiune

(euro)

Anunț Documente necesare depunerii
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici 15.000 75.000,00 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M3 Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole 81.644,81 163.289,62 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori 50.000 / 40.000 500.000,00 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL 70.000 / 50.000 120.000,00 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici 68.524,08 137.048,16 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici

Data lansării apelului de selecție: 17.07.2017                                                                                              

Data limită de primire a proiectelor: 17.08.2017, ora 15:00

Proiectele se depun la sediul GAL „Colinele Iașilor” din incinta Primăriei Ciurea, sala nr. 18, sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibile pe site-ul GAL.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0232/296018, e-mail: secretariatgal@colineleiasilor.ro, adresa: sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași.

Lansarea măsurilor de finanțare M2, M3, M4, M5 și M6 din cadrul SDL 2014-2020