APELUL DE SELECȚIE NR. 1 PENTRU MĂSURILE M7, M8 ȘI M9

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”,  autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță lansarea apelurilor de selecție în perioada 03 iulie – 03 august 2017 în vederea depunerii Cererilor de Finanțare pentru măsurile: 

Măsura lansată Suma maximă nerambursabilă/ proiect (euro) Fondurile disponibile /

sesiune (euro)

Anunț Documente necesare depunerii
M7  Dezvoltare locală în zonele rurale 80.000 800.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

 Descarcă aici
M8  Susținerea incluziunii sociale 35.000 35.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M9  Dezvoltarea infrastructurii sociale 80.000 400.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici

Data lansării apelului de selecție: 03.07.2017                                                                                              

Data limită de primire a proiectelor: 03.08.2017, ora 15:00

Proiectele se depun la sediul GAL „Colinele Iașilor” din incinta Primăriei Ciurea, sala nr. 18, sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibile pe site-ul GAL.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0232/296018, e-mail: secretariatgal@colineleiasilor.ro, adresa: sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași.

Lansarea măsurilor de finanțare M7, M8 și M9 din cadrul SDL 2014-2020