SESIUNEA 2, APELUL NR. 1 PENTRU MĂSURILE M4, M5, M7 ȘI M9

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță lansarea sesiunii de depunere nr. 2, apelul de selecție nr. 1 în perioada 16 octombrie 2017 – 16 noiembrie 2017, în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru măsurile: 

Măsura Valoarea maximă nerambursabilă / proiect (Euro) Alocare indicativă sesiune nr. 2, apel 1 (Euro) Anunț
M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori 40.000/50.000 250.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL 50.000/70.000 170.000 Anunț detaliat

Anunț scurt

M7 Dezvoltare locală în zonele rurale 80.000 400.000,00 Anunț detaliat

Anunț scurt

M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale 82.394 164.794 Anunț detaliat

Anunț scurt

Data lansării apelului de selecție: 16.10.2017                                                                                              

Data limită de primire a proiectelor: 16.11.2017, ora 15:00

Proiectele se depun la sediul GAL „Colinele Iașilor” din incinta Primăriei Ciurea, sala nr. 18, sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibile pe site-ul GAL.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0232/296018, e-mail: secretariatgal@colineleiasilor.ro, adresa: sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași.

Lansarea sesiunii nr. 2, apelul nr. 1 pentru măsurile M4, M5, M7 și M9