Măsura M1 / DI 1C – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

Nr. crt. Beneficiar Titlul proiectului Descriere (Anexa 4)
1.         Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pe teritoriul GAL Colinele Iașilor prezentarea proiectului
Măsura M2 / DI 2A – M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici

Nr. crt

Numele beneficiarului

Titlul proiectului

Descriere (Anexa 4)

1

Maxim Mihaela-Daniela PFA ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PFA MAXIM MIHAELA – DANIELA, COMUNA DAGÂȚA, SAT BUZDUG, JUDEŢUL IAŞI Prezentarea proiectului
2 BROSCOVANU CONSTANTIN PFA ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE A EXPLOATAȚEI AGRICOLE PFA BROSCOVANU CONSTANTIN, COMUNA VOINEȘTI, SAT VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI Prezentarea proiectului

3

PFA TANASĂ COSTEL ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE A EXPLOATAȚEI AGRICOLE PFA TANASĂ COSTEL, COMUNA TANSA, SAT SUHULEȚ, JUDEȚUL IAȘI Prezentarea proiectului
4 PANAINTE T. CONSTANTIN PFA ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PFA PANAITE T. CONSTANTIN, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, SAT ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI Prezentarea proiectului
  • Măsura M3 / DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole
Nr. crt.BeneficiarTitlul proiectuluiDescriere (Anexa 4)
1.        Agrodormir Class SRLModernizarea fermei vegetale SC AGRODORMIR CLASS SRLprezentarea proiectului
2.        Ciobotaru P. Florin PFAAchiziție tractor sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași prezentarea proiectului
3.        PASANIUC E. SANDEL I.I.Modernizare fermă vegetală în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşiprezentarea proiectului
4.        SC APICRIS NATURA SRLMODERNIZAREA FERMEI APICOLE SC APICRIS NATURA SRLprezentarea proiectului
  • Măsura M4/ DI 2B – Reînnoirea generațiilor de agricultori

Nr. crt

Numele beneficiarului

Titlul proiectului

Descriere (Anexa 4)

1 Dodiță Melissa-Flavia I.I Dezvoltarea exploatației agricole II Dodiță Melissa-Flavia, comuna Țibănești, sat Răsboieni, județul Iași prezentarea proiectului
2 Ibănescu Cătălina Mădălina I.I Instalarea tinerei fermiere Ibănescu Cătălina Mădălina Întreprindere Individuală Prezentarea proiectului
3 Darabană Rareș- Tudor I.I Sprijinirea tânărului fermier Darabană Rareș-Tudor Întreprindere Individuală Prezentarea proiectului
4 Diaconu Gheorghiță-Răzvan II Sprijinirea tânărului fermier Diaconu Gheorghiță-Răzvan Întreprindere Individuală Prezentarea proiectului
5 Grigore V. Geanina I.I Dezvoltarea Exploatației Agricole a I.I Grigore V. Geanina, comuna Ipatele, sat Ipatele, județul Iași Prezentarea proiectului

6

Hanghiuc Mihaela-Petronela I.I Instalarea tânărului fermier I.I Hanghiuc Mihaela-Petronela Prezentarea proiectului
7 APISPOI SRL Dezvoltarea exploatației agricole a APISPOI SRL, comuna Ciurea, sat Picioru Lupului, județul Iași Prezentarea proiectului
  • Măsura M5 / DI 6A – „Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL”

Nr. crt.

Beneficiar

Titlul proiectului

Descriere (Anexa 4)

1.           SC GREEN TOPOCAD SRL – D Achiziție de echipamente necesare pentru desfășurarea activității la S.C. GREEN TOPOCAD S.R.L.-D Prezentarea proiectului
2. SC PROFIMOB CONCEPT SRL Înființare fabrică de mobilă la SC PROFIMOB CONCEPT SRL Prezentarea proiectului

3.       

Iliescu GH. Oana Maria

Întreprindere Individuală

Diversificarea activității agricole prin activități fotografice la Iliescu GH Oana Maria Întreprindere Individuală Prezentarea proiectului
4.        BUDIȘ SEBASTIAN-VASILE SRL Înființare și dotare service auto în sat Gârbești, comuna Țibana, județul Iași Prezentarea proiectului
5.PROFIMOB CONCEPT SRLDotare atelier cu echipamente de producție mobilier de bucătăriePrezentarea proiectului
6.        LEVI MOTORS SRLÎnființare și dotare service auto în sat Scânteia, comuna Scânteia, județul IașiPrezentarea proiectului
7.BUSUIOC COSMIN-BOGDAN PFAACHIZIȚIE ECHIPAMENTE FOTOGRAFICE PENTRU BUSUIOC COSMIN-BOGDAN PFAPrezentarea proiectului
8.UNLOCK BUSINESS CONSULTING SRLDezvoltarea societății Unlock Business Consulting SRL prin înființarea activității de curierat ecologicPrezentarea proiectului
  • Măsura M7 / DI 6B – „Dezvoltare locală în zonele rurale”

Nr. crt.BeneficiarTitlul proiectuluiPerioada de implementareDescriere (Anexa 4)
1.        COMUNA IPATELEAchiziție buldoexcavator în comuna Ipatele, județul Iași20.02.2018-02.05.2019Prezentarea proiectului
2.        COMUNA ȚIBĂNEȘTIAchiziționarea unui autogreder pentru serviciile publice ale comunei Țibănești, județul Iași27.02.2018 – 01.08.2019Prezentarea proiectului
3.        COMUNA ȚIBANAAchiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice din comuna Țibana, județul Iași02.03.2018-01.08.2019Prezentarea proiectului
4.        COMUNA VOINEȘTIAchiziția unui utilaj multifuncțional pentru servicii publice23.02.2018-01.08.2019Prezentarea proiectului
5.        COMUNA GRAJDURIAchiziția unui buldoexcavator pentru servicii publice15.03.2018-30.07.2019Prezentarea proiectului
6.        COMUNA PÂNCEȘTIDotare cu miniîncărcător a serviciului public de gospodărie comunală a comunei Pâncești, județul Neamț20.02.2018 – 30.09.2019Prezentarea proiectului
7.        COMUNA SCÂNTEIAAchiziție  buldoexcavator pentru comuna Scânteia, județul Iași13.02.2018 – 14.10.2019Prezentarea proiectului
8.        COMUNA ȘCHEIAAchiziție buldoexcavator pentru comuna Șcheia, județul Iași14.06.2018 – 14.10.2019Prezentarea proiectului
9.        COMUNA TANSAAchiziție utilaj specializat pentru deszăpezire în comuna Tansa, județul Iași14.03.2018 – 14.10.2019Prezentarea proiectului
10.        COMUNA DRĂGUȘENIAmenajare parc și teren de sport în comuna Drăgușeni, județul Iași17.07.2018 – 31.05.2021Prezentarea proiectului
11.        COMUNA CIUREAAmenajare teren de sport multifuncțional în satul Lunca Cetațuii, comuna Ciurea, județul Iași25.07.2018 – 06.01.2022Prezentarea proiectului
12.COMUNA DAGÂȚAReabilitare bibliotecă în sat Dagîța, comuna Dagîța, județul Iași01.08.2018-
23.06.2022
Prezentarea proiectului
13.COMUNA BÂRNOVAAmenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișan și Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași25.07.2018 –
01.07.2021
Prezentarea proiectului
14.COMUNA MIRONEASAAchiziție dotări pentru comuna Mironeasa, Județul Iași13.11.2020 – 02.06.2021Prezentarea proiectului
15.COMUNA IPATELEDotare spatii de joaca in comuna Ipatele, judetul Iaşi26.07.2022-
28.02.2023
Prezentarea proiectului
16.COMUNA SCÂNTEIADotarea terenului de sport a bazei sportive din satul Bodești, comuna Scânteia, județul Iași05.08.2022-
14.03.2023
Prezentarea proiectului
17.COMUNA ȚIBĂNEȘTIAchiziție tocător crengi în comuna Țibănești, județul Iași10.08.2022-
14.03.2023
Prezentarea proiectului
18.COMUNA CIUREAACHIZIȚIE DE TOCĂTOR DE VEGETAȚIE
PENTRU COMUNA CIUREA, JUDEȚUL IAȘI
18.08.2022-
05.04.2023
Prezentarea proiectului
19.COMUNA DRAGUSENIACHIZITIE DOTARI PENTRU LOCURI DE
JOACA DIN COMUNA DRAGUSENI,
JUDETUL IASI
01.08.2022-
05.04.2023
Prezentarea proiectului
20.COMUNA BÂRNOVAAchiziție utilaj multifuncțional cu accesorii lamă de deszăpezire, sărăriță, perie măturat stradal în vederea dotării compartimentului de gospodărire comunală a comunei Bârnova, județul Iași21.02.2022-
18.04.2023
Prezentarea proiectului
21.COMUNA TANSAAchiziție perie cu accesorii pentru întreținerea domeniului public în comuna Tansa, județul Iași12.09.2022-
18.04.2023
Prezentarea proiectului
22.COMUNA MIRONEASAAchiziție tocător crengi și tulpini pentru comuna Mironeasa, județul Iași03.08.2022-
18.04.2023
Prezentarea proiectului
23.COMUNA DAGÂȚAAchiziționare tocător resturi vegetale comuna Dagâța, judetul Iași14.04.2022-
16.05.2023
Prezentarea proiectului
24.COMUNA BÂRNOVAAchiziție tocător de crengi și deșeuri lemnoase în vederea dotării compartimentului de gospodărire comunală a comunei Bârnova, județul Iași23.09.2022-
07.04.2023
Prezentarea proiectului
25.Comuna TansaAchiziție de echipamente și dotări în comuna Tansa, județul Iași10.05.2023-7.10.2023Prezentarea proiectului
26.Comuna ScânteiaDotarea terenului de sport aferent școlii primare Lunca Rateș, comuna Scânteia, județul Iași10.04.2023-05.12.2023Prezentarea proiectului
27.Comuna CiureaAchiziție scenă pentru comuna Ciurea, județul Iași04.04.2023-05.12.2023Prezentarea proiectului
28.Comuna IpateleDOTARE PARC SI ZONE DE RECREERE IN COMUNA IPATELE, JUDETUL IASI03.04.2023-05.12.2023Prezentarea proiectului
29.Comuna VoineștiAchizitie tractor pentru comuna Voinești, județul Iași09.06.2023-21.12.2023Prezentarea proiectului
30.Comuna DrăgușeniAchiziție dotări pentru școala gimnazială Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași07.06.2023-01.02.2024Prezentarea proiectului
31.Comuna MironeasaDotare spații de joacă pentru copii, Scoala Gimnaziala nr. 1 Mironeasa, Corp C, Scoala Gimnazială Urșița și Gradinița cu program normal nr. 3 Mironeasa, în comuna Mironeasa, județul Iași13.06.2023-01.02.2024Prezentarea proiectului
32.Comuna TibanestiModernizare, renovare și dotara Căminului Cultural Țibănești, Comuna Țibănești, Județul Iași08.04.2019-31.08.2023Prezentarea proiectului
33.COMUNA BÂRNOVAAchiziție autoutilitară de primă intervenție la incendii și alte situații de urgență în
vederea dotării serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bârnova, județul Iași
09.06.2023 -15.02.2024Prezentarea proiectului
34.Comuna ȚibanaAchiziție de utilaje și echipamente pentru serviciile publice din comuna Țibana,
județul Iași
31.03.2023-10.04.2024Prezentarea proiectului
35.Comuna GrajduriAchiziție autoutilitară de intervenție pentru comuna Grajduri, județul Iași27.07.2023-12.03.2024Prezentarea proiectului

Măsura M8 / DI 6B – „Susținerea incluziunii sociale”

 BeneficiarTitlul proiectuluiDescriere (Anexa 4)
1.        COMUNA DAGÂŢAACHIZIŢIA DE LĂMPI ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII REŢELELOR DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SATELE ZECE PRĂJINI ŞI POIENILE, COMUNA DAGÂŢAPrezentarea proiectului
2.        COMUNA VOINEŞTI AMENAJAREA TERENULUI DE SPORT DIN COMUNA VOINEȘTI ÎN SCOPUL INTEGRĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE A POPULAȚIEI DE ETNIE RROMAPrezentarea proiectului
  • Măsura M9 / DI 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale”
 BeneficiarTitlul proiectuluiPerioada de implementareDescriere (Anexa 4)
1.        ASOCIAȚIA PRIETENII BÂRNOVEI Extindere construcție C1 în vederea realizării unui centru de zi pentru copii10.10.2018-18.05.2021Prezentarea proiectului
2. Comuna Ciurea Dotarea Centrelor de zi din comuna Ciurea, județul Iași08.05.2023 – 05.12.2023Prezentarea proiectului

Data actualizării: 14.03.2023

Proiecte finalizate SDL 2014-2020