GAL „Colinele Iașilor” a implementat, începând cu luna noiembrie 2016,  Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020, având ca scop dezvoltarea microregiunii GAL într-o manieră specifică principiului european LEADER. Alocarea financiară pentru cele nouă măsuri de dezvoltare cuprinse în SDL a fost de 2.250.025,50 euro, finanțare europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

GAL a desfășurat activități specifice de animare în teritoriul celor 15 comune componente, în vederea informării potențialilor beneficiari asupra posibilităților de finanțare.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării SDL în teritoriul GAL „Colinele Iașilor” sunt:

  • Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
  • Favorizarea competitivității agriculturii

Ca urmare a activităților de animare și informare realizate de echipa GAL, au fost finanțate 41 de proiecte în valoare totală de 2.249.971,14 euro.

Vizualizează mai jos toate proiectele care au primit finanțare prin intermediul Asociației GAL „Colinele Iașilor”

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_slideshow”]

Proiecte finanțate prin GAL „Colinele Iașilor”