Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” anunta finalizarea procedurii de evaluare și publicarea rapoartelor de selecție pentru proiectele depuse în cadrul

  • Sesiunii EURI nr. 1, apel de selecție nr. 1 pentru măsura M6 „Dezvoltarea de întreprinderi mici” ;
  • Sesiunii EURI nr. 1, apel de selecție nr. 1 pentru măsura M9 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”.

Sesiunile de primire proiecte au fost deschise în perioada 24.10.2022 – 12.12.2022.

Rapoartele de selecție pot fi consultate aici:

Raport de selectie M6 – Sesiunea EURI nr. 1, apelul 1

Raport de selectie M9 – Sesiunea EURI nr. 1, apelul 1

Data publicării: 24.02.2023

Raport de selecție pentru măsurile M6 și M9 – fonduri EURI