Începem implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2023

În data de 11 noiembrie 2016, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, prin reprezentantul legal, Lupu Cătălin, a semnat Acordul de finanțare și primul contract subsecvent (pe 3 ani) pentru implementarea noii Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) finanțată prin PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER.

Prin Strategia de Dezvoltare Locală, GAL „Colinele Iașilor” urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E., ale LEADER și PNDR și presupune dezvoltarea microregiunii într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia.

Astfel, măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor.

Măsurile propuse în cadrul Strategii de Dezvoltare Locală sunt următoarele:

  • M1 Transfer de cunoștințe si acțiuni de informare
  • M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici
  • M3 Îmbunătățirea performanței economice exploatațiilor agricole
  • M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori
  • M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL
  • M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici
  • M7 Dezvoltare locală în zonele rurale
  • M8 Susținerea incluziunii sociale
  • M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale

Vă recomandăm să consultați Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Colinele Iașilor” și să ne contactați pentru alte informații.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” vă dorește SĂRBĂTORI FERICITE, pline de bucurii și un an 2017 mai bun decât cel care se încheie, cu  cât mai multe oportunități de investiții!

sdfghjk

Sfârșit de an cu vești bune!