M5 – Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL

 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 270.000,00 euro 
 • Intensitatea sprijinului – 100%

Obiective specifice ale măsurii:

 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non agricol;
 • Dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de munca în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale.

Măsura contribuie la prioritatea P6: „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 1/16.10.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.02
 2. Cererea de finanțare v.02 
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiune 1, apel de selecție nr. 1/17.07.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.01
 2. Anexe
 3. Fise de evaluare