M8 – Susținerea incluziunii sociale

 • Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică & 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 54.768,63 euro
 • Intensitatea sprijinului – 100%, 80%

Obiective specifice ale măsurii M8:

 • reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;
 • conservarea moștenirii culturale
 • Îmbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale.
 • Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Beneficiari indirecți:

 • Populația de etnie romă din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”

Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 2/29.03.2018:


Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 1/19.02.2018:

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 2/18.09.2017:

  Clarificare 

Având în vedere Nota de informare GAL și Adresa AFIR nr. E16197 / 28.06.2017, în cazul achizițiilor simple, bunuri fără montaj, indiferent de tipul de beneficiar, se poate utiliza Memoriul justificativ.  

Documente sesiune 1, apel de selecție nr. 1/03.07.2017:

 1. Ghid si anexe
 2. Fise de evaluare