Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este situat în Nord-Estul României și cuprinde 15 comune din județele Iași și Neamț: Bîrnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scînteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești (din județul Iași) și Pâncești (din județul Neamț), fiind delimitat de următoarele referințe cardinale:

  • La Nord 47,03º N: orașul Iași, comuna Miroslava, comuna Mădârjac
  • La Est 27,37º E: comuna Tomești și comuna Dobrovăț din județul Iași, comuna Tăcuta din județul Vaslui
  • La Sud 46,53º N: comunele Rebricea, Todirești și Dumești și orașul Negrești din județul Vaslui
  • La Vest 27,11º E: comuna Stănița din județul Neamț

Cu o populație totală de 71.119 locuitori și o suprafață de 732,70 km2, densitatea Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este de 97,06 loc./km2.

Activitatea specifică a teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este agricultura, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii. Suprafața agricolă totală a GAL „Colinele Iașilor”, conform datelor furnizate de INS înregistrate în anul 2014, este de 46.133 ha, din care terenul arabil este 29.864 ha.

Activitățile economice locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale: cultura plantelor și creșterea animalelor, legumicultura, prin valorificarea potențialului natural (teren arabil, pășuni, fânețe), comerțul, activități de producție (producerea de articole de mobilier, prelucararea preliminara a lemnului, producerea de jaluzele verticale, prelucrarea și modelarea fierului), activități meșteșugărești și de artizanat, turismul și agroturismul, care valorifică potențialul turistic deosebit, atât natural, cât și istoric, cultural și etnografic de care beneficiază comunitatea.

Teritoriul GAL „Colinele Iașilor” conține o multitudine de vestigii arhitecturale și culturale cum ar fi: cetăți şi castele, biserici şi mănăstiri, monumente istorice. De exemplu, Conacul Inculeț din Bîrnova și Conacul P.P. Carp din Țibănești sunt două conace cu importanță istorică și arhitecturală. De asemenea, o bună parte din bisericile și mănăstirile din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” se află pe lista monumentelor istorice (Mânăstirea Bârnova, Hadâmbu, Hlincea).  Acestea pot constitui importante puncte de atracție pentru turiști. Meșteșuguri specifice teritoriului GAL „Colinele Iașilor” sunt: pictură pe sticlă, cojocărit, port specific, olărit, tâmplărie, fierărie etc. În comunitățile cu romi sunt tradiționale potcovitul, prelucrarea fierului forjat (există un atelier în comuna Țibănești), realizarea de coșărci, coșuri, panere din nuiele de către rromi și de linguri de lemn, așa numiții lingurari.

Pe lângă monumentele cultural-arhitecturale, în teritoriul GAL „Colinele Iaților” avem și monumente naturle, precum: Pădurea Bârnova, Dealul Repedea, Poiana cu Schit, Castanul Unirii din Vișan, Iazul Dumbrava, Balta Ciurea „La poalele codrului”, teiul din curtea Mânăstirii Bîrnova, Platoul cu stejari seculari de la granița comunelor Mogoșești și Mironeasa.

De asemenea, în teritoriul GAL „Colinele Iașilor” sunt organizate numeroase evenimente locale la care pot participa, de o potrivaă locuitorii comunelor cât și turiști. O parte din aceste evenimente sunt: Zilele comunelor și Sărbătorile câmpenești din teritoriul GAL, Hramurile Mânăstirilor și bisericilor, Serbarile la care sunt prezentate tradițiile de iarna cu specificul fiecărei comune, Târguri agro-alimentare.