Nr locuitori: 7.119

Suprafata: 95,29 km2

Densitatea: 74,70 nr. loc/km2

Componența: Glodenii-Gîndului, Ţibăneşti, Răsboieni, Jigoreni, Vălenii, Tungujei, Recea, Grieşti

Așezarea geografică: Localitatea se află situată în sud-estul judeţului Iaşi, la 50 km de municipiul Iaşi şi la o distanţă de 50 km faţă de oraşul Vaslui şi Roman.

Activități specifice: Agricultura, industria textilă, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului

Obiective turistice: Conacul „P. P. Carp” – datează din secolul al XIV, Biserica de lemn Jigoreni, Biserica Grieşti, Biserica din lemn Vălenii, Cavoul „P. P. Carp”, Parcul dendrologic

Evenimente locale: Târguri săptămânale, 29 iunie – Ziua comunei, Ziua eroilor – 9 mai, Tradiţii de iarnă

Facilități oferite investitorilor:

Forţă de muncă

Terenuri din domeniul public necesare investiţiilor

Reţele de apă şi canalizare

Drumuri judeţene 248A şi 246 care fac legătura cu municipiul Iaşi şi comunele limitrofe