Nr locuitori: 4.599

Suprafata: 44,25

Densitatea: 103,93

Componența: Dagâța, Mănăstirea, Piscu Rusului, Băluşeşti, Zece Prăjini, Tarniţa, Buzdug, Boatca

Așezarea geografică: Teritoriul aparține sectorului vestic al Podișului Central Moldovenesc, cu o structură geologică formată din depozitele smarțianului mediu în facies de argile, marne, gresii și intercalații de nisipuri, exploatate local în cariere. Ea se află în extremitatea sud-vestică a județului, la limita cu județele Neamț și Vaslui, în zona de unde izvorăște râul Gârboveț (un afluent al Bârladului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ280, care o leagă spre nord în județul Neamț de Stănița și Bâra, și spre sud în județul Vaslui de Băcești (unde se termină în DN15D). La Dagâța, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ246, care o leagă spre est de Tansa și Țibănești.[5] Prin comună trece și calea ferată Roman-Buhăiești, pe care este deservită de stația Dagâța și de halta de călători Piscu Rusului.

Se învecinează cu următoarele teritorii:

la Nord teritoriul comunei Stănița, Neamț;

la Sud teritoriul comunei Băcești, Vaslui;

la Est teritoriul comunei Tansa, Iași;

la Vest teritoriul comunei Poienari, Neamț.

Activități specifice: Cultivarea suprafetelor agricole, agricultura, creşterea animalelor, mici meşteşugari (tâmplari, fierari, etc), lucrări agricole

Obiective turistice: Biserica de Lemn din satul Mănăstirea, Schitul Călugăresc situat în locul denumit „Cetate”.

Evenimente locale: Hramul bisericilor, Ziua eroilor.

Facilități oferite investitorilor: Terenuri agricole, accesarea unor proiecte conforme cu Legislaţia în vigoare.