Nr locuitori: 1.350

Suprafata: 37,44 km2

Densitatea: 36,05 nr. loc/km2

Componența: Pânceşti, Ciurea, Holm, Patricheni, Tălpălăi

Așezarea geografică: Comuna Pânceşti este aşezată în Podişul Central Moldovenesc, în județul Neamț, în Podișul Central Moldovenesc, pe cursul superior al Bârladului. Comuna are o poziție aparte în cadrul județului datorită proximității geografice cu județele Iași și Vaslui, în partea de est.

Comuna Pâncești are următoarele vecinătăți:

  • la nord: comunele Stănița și Gâdințila
  • est: comuna Dagâța (județul Iasi) și comuna Băcești (județul Vaslui)
  • la vest: comunele Gâdinți și Poienari
  • la sud: comunele Bozieni și Poienari.

Activități specifice: Agricultura, pomicultura

Obiective turistice: Sisturi arheologice, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din Pâncești, Biserica „Sfânta Treime” Pâncești

Evenimente locale:

Facilități oferite investitorilor: Teren diversificat – livadă în rod, forţă de muncă calificată în pomicultură – creşterea animalelor