Nr locuitori: 7.273

Suprafata: 69,78 km2

Densitatea: 104,22 nr. loc/km2

Componența: Alexeni, Oproaia, Moara-Ciornei, Runcu, Poiana-Mînăstirii, Țibana, Poiana de Sus, Gîrbesti, Domnița, Vadu-Vejei

Așezarea geografică: Comuna Țibana este situată în partea de sud-est a județului Iași, la granița cu județul Neamț și prezintă un relief deluros cu specific podiș.

Ţibana, se învecinează cu comunele:

La nord Madarjac;

La sud Tibăneşti;

La est Mironeasa;

La vest Dagata şi Staniţa – județul Neamţ.

Activități specifice:  Cultivarea suprafețelor agricole, grădinărit, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului

Obiective turistice: Lacul de acumulare Tungujei

Evenimente locale: Târgul saptamanal agro-alimentar

Facilități oferite investitorilor: Scutiri de impozite și taxe, eliberare certificate de urbanism și autorizații de construcții, măsurători cadastrale