Nr locuitori: 5.242

Suprafata: 69,23 km2

Densitatea: 75,71 nr. loc/km2

Componența: Budeşti, Mânjeşti, Hadâmbu, Mogoşeşti

Așezarea geografică: Comuna Mogoseşti este situată în partea de Sud a judeţului Iaşi, la o distanţă de circa 19 km de municipiul Iaşi. Teritoriul comunei este situat în zona de contact dintre Câmpia Moldovei şi Podişul Central Moldovenesc, contact reprezentat printr-o puternică denivelare cunoscută sub denumirea de Coasta Iaşilor.

Se învecinează cu următoarele teritorii:

-la N-E cu comuna Miroslava,

-la N-V si V cu comuna Voinesti,

-la S-V cu Mironeasa, la S cu Scheia,

-la S-E cu Grajduri,

-laE cu comuna Ciurea.

Activități specifice: Agricultură, comerţ

Obiective turistice: Muzeul Satului, Biserica „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din Budești

Evenimente locale: Zilele şcolii şi ale comunei Mogoseşti, în data de 20-21 octombrie 2007, ediţia a III-a