Nr locuitori: 11.640

Suprafata: 50,29 km2

Densitatea: 231,45 nr. loc/km2

Componența: Ciurea, Curături, Dumbrava, Hlincea, Picioru Lupului, Lunca Cetăţuii, Slobozia

Așezarea geografică: Comuna Ciurea este una dintre cele mai mari comune din județ, fiind localizată în partea de sud a acestuia. Se află la o distanță de 50 km față de Vaslui și 7 km față de Municipiul Iași.

Se învecinează cu următoarele teritorii:

– la sud-vest comua Mogoșești;

– la nord-vest comuna Miroslava;

– la nord Municipiul Iași;

– la est comuna Bîrnova.

Activități specifice: Agricultură – producţie vegetală, Prelucrarea primară a lemnului, Fabricare de cărămizi şi teracotă, Zootehnie în sistem privat

Obiective turistice: Cabana Bârnova în apropierea satului Slobozia, Mânăstirea Hlincea – monument istoric, Cimitirele eroilor români din primul război modial, Cimitirul nemțesc din primul război mondial, Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Sfântul Dumitru, Biserica Sfânta Maria, Fabrica de cărămidă.

Evenimente locale: Serbările comunei, Tabăra de creație „Celesta Curătură”, Festivalul „Bucuriile Toamnei”, Sărbători prilejuite de hramul bisericilor.

Facilități oferite investitorilor: Reduceri de impozite, conform normelor legale în vigoare

Poziționarea în apropierea Municipiului Iași, extindere aducţiune de gaz metan şi apă, modernizarea drumurilor.