Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este responsabilă de reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. În acest context, desfășurarea eficientă a activității Echipei GAL „Colinele Iașilor” reprezintă un aspect important al sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri. Pentru a se asigura succesul și eficacitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și calitatea echipei GAL, membrii acesteia au fost selectați luând în considerare următoarele criterii: experiența anterioară ca urmare a implementării Planului de Dezvoltare Locală 2007-2013, formarea profesională și instruirea. De asemenea, cea mai mare parte a echipei selectate a fost implicată în procesul de constituire a parteneriatului și în pregătirea dosarului pentru selecția GAL, fapt ce va asigura continuitatea şi cunoașterea abordării LEADER și a strategiei propuse.În cazul în care este necesară suplimentarea angajaților existenți, angajarea  se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidența  în reglementarea conflictului de interese.

Echipa care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală va avea  următoarea componență orientativă (organigramă):

  • Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;
  • Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;
  • Responsabil tehnic
  • Asistent manager 
  • Responsabili cu animarea teritoriului/ Responsabili cu verificarea și selecția proiectelor Responsabili cu activitățile de monitorizare;
  • Consilier juridic 
  • Consultanți externi – în funcție de necesități pentru buna desfășurare a activităților GAL;

Pentru fiecare funcție din cadrul Asociației GAL „Colinele Iașilor” au fost atribuite responsabilitățile fiecăruia în mecanismul de implementare, monitorizare şi control ale activității GAL-ului