(2 AUGUST 2023 – 1 SEPTEMBRIE 2023)

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 anunța lfinalizarea procedurii de evaluare și publicarea rapoartelor de selecție pentru proiectele depuse în cadrul sesiunii nr. 3, apelul de selecție nr. 1 pentru măsura M6 „Dezvoltarea de intreprinderi mici”. apel deschis în perioada 2 august 2023 – 01 septembrie 2023.

Raportul de selecție poate fi vizualizat aici: 

Data publicării: 06.10.2023

Raport de selecție pentru MĂSURA M6 – fonduri FEADR