Noua strategie de dezvoltare locală a teritoriului, aferentă perioadei 2023-2027, este plasată sub responsabilitatea comunității.

GAL „Colinele Iașilor” va continua să finanțeze intervenții depână la 200.000 euro/proiect, de aceea este foarte important să efectuăm o analiză a nevoilor din teritoriu, raportându-ne la acțiunile eligibile finanțabile LEADER (&PIDS). Chestionarul se adresează locuitorilor sau persoanelor fizice & juridice care își desfășoară activitatea în teritoriul Asociației GAL „Colinele Iașilor”.  

Citiți cu atenție fiecare întrebare și decideți răspunsul dumneavoastră. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. 

Vă rugăm să acordați 5 minute pentru a răspunde onest întrebărilor de mai jos. 

COMPLETEAZĂ AICI: CHESTIONAR GAL „COLINELE IAȘILOR”

CHESTIONAR adresat persoanelor din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”