M9 – Dezvoltarea infrastructurii sociale

 • Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 81.535,22 euro
 • Intensitatea sprijinului – 100%

Obiectivele specifice ale măsurii M9:

 • Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii sociale
 • Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” care beneficiază de servicii sociale.

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

 


Documente sesiunea EURI nr. 1, apel de selecție nr. 1/2022 (24.10.2022 – 24.11.2022):

 1. Ghidul solicitantului, Anexe, Fise de evaluare – apel EURI 24.10.2022 – 24.11.2022

*In cazul in care nu reusiti sa descarcati ghidul si documentele masurii, va rugam sa deschideti aceasta pagina in browser-ul Internet Explorer (Microsoft Edge) sau sa faceti click dreapta pe link -> Save link as…-> Salvati arhiva in calculatorul dumneavoastra.


Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 2/29.01.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.03
 2. Cererea de finanțare
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 1/16.10.2017:


  Clarificare 

Având în vedere Nota de informare GAL și Adresa AFIR nr. E16197 / 28.06.2017, în cazul achizițiilor simple, bunuri fără montaj, indiferent de tipul de beneficiar, se poate utiliza Memoriul justificativ.  

Documente sesiune 1, apel de selecție nr. 1/03.07.2017:

 1. Ghid si anexe
 2. Fise de evaluare