În ultimii ani a apărut tot mai des ideea dezvoltării satelor românești, iar unul dintre instrumentele prin care s-a vizat acest lucru a fost înființarea Grupurilor de Acțiune Locală.

Grupul de Acțiune Locală  „Colinele Iașilor” și-a început activitatea în februarie 2013 și a reușit până la momentul de față să finanțeze, prin Programul LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, un număr de 51 de proiecte cu o valoare totală de peste 2,3 milioane de euro, realizându-se un grad de absorbție a fondurilor europene de 91%. Proiectele depuse au acoperit întreg teritoriul GAL „Colinele Iașilor”.

Film de prezentare a Asociației GAL „Colinele Iașilor”: https://www.youtube.com/watch?v=rfQx0sxKMcI

Asociația Grupul de Acțiune Locală „COLINELE IAȘILOR” reprezintă  un parteneriat format din diverși actori publici și privați din teritoriul a 15 comune, respectiv Bîrnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scînteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești (Județul Iași) și Pâncești (Județul Neamț). Parteneriapicture3tul este structurat astfel:

 • 15 instituții publice;
 • 25 parteneri privați;
 • 12 parteneri reprezentând societatea civilă.

Grupul de Acțiune Locală  „Colinele Iașilor” a fost înființat de către actorii locali din teritoriul a 13 comune Bîrnova, Ciurea, Dagâța, , Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești și Pâncești, în conformitate cu cerințele și criteriile Programului LEADER, pentru a  elabora și implementa Dosarul de Candidatură al  Planului de Dezvoltare Locală a Teritoriului și pentru a participa la procesul de selecție în scopul de a deveni oficial un Grup de Acțiune Locală care să gestioneze fonduri FEADR.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „COLINELE IAȘILOR ” și-a depus candidatura în 2012 în cadrul axei LEADER, în sesiunea de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală lansată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În urma publicării rezultatelor, proiectul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” a fost declarat eligibil, iar pe 02 februarie 2013  a semnat contractul de finanțare.

Grupul de Acțiune Locală a derulat în perioada februarie 2013 -februarie 2015 diverse activități de animare și promovare prin care s-a adus la cunoștința populației din cele 13 localități de pe raza teritoriului GAL „Colinele Iașilor” oportunitățile de dezvoltare prin accesarea fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.

În acest moment, GAL-ul cuprinde 15 de localități deoarece s-au mai adăugat de curând alte 2 comune – Drăgușeni și Voinești.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „COLINELE IAȘILOR” a realizat și depus  la MADR – Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada de programare 2014-2020. Aceasta a fost selectată pentru finanțare prin programul LEADER, parte componentă a Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, raportul de selecție fiind publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

GAL-ul își va începe oficial activitatea aferenta exercițiului financiar 2016-2020 după semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, data/termenul de semnare a contractului fiind strict decizia MADR si AFIR/CRFIR Iași.

COMPONENȚA A.G.A.

 1. Comuna Bîrnova
 2. Comuna Ciurea
 3. Comuna Dagîța
 4. Comuna Drăgușeni
 5. Comuna Grajduri
 6. Comuna Ipatele
 7. Comuna Mironeasa
 8. Comuna Mogoșești
 9. Comuna Pâncești
 10. Comuna Scînteia
 11. Comuna Șcheia
 12. Comuna Tansa
 13. Comuna Țibana
 14. Comuna Țibănești
 15. Comuna Voinești
 16. II Axinte Nicu Sorin
 17. II Chirtea Ștefan
 18. II Iliescu Gh. Oana-Maria
 19. II Rotaru Homeucă Gabriel
 20. II Stoica Simona
 21. Bucătaru Cătălina-Elena PFA
 22. PFA Slabu Ionel
 23. PFA Toma Irina
 24. Gologan Andreea -Gabriela PFA
 25. Cristian Evelina PFA
 26. PFA Preda Florentina
 27. Ciobotaru P Florin PFA
 28. SC Agrimarvas SRL
 29. SC AGRO MOLD SRL
 30. Societatea Agricolă Ipatele
 31. SC Casa Olteanu SRL
 32. SC FYO DRUM COMPANY SRL
 33. SC MARY – LUX SRL
 34. SC FILDING CONSTRUCTION SRL
 35. SC Grup Forest SRL
 36. SC Strug & F.E.N SRL
 37. SC TM SEV SRL
 38. SC LUMI SRL
 39. SC TEODEMA SERVAGRO SRL
 40. SC Agrodormir Class SRL
 41. Asociația Prietenii Bârnovei
 42. Asociația Crescătorilor de Animale „Bîrsana”
 43. Asociația Comunitară Poienile
 44. Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Tansa, Județul Iași
 45. Asociația „Voluntari Pro Educație” Glodenii Gândului
 46. Fundația Sfinții Apostoli Petru și Pavel
 47. „Asociația Cultural- Umanitară Fiii Satelor”
 48. Asociația ARRIS
 49. ASOCIAȚIA CRESCATORILOR DE ANIMALE ȚIBANA
 50. Asociația Crescătorilor de Animale – Ciurea
 51. Asociația Crescătorilor de Ovine și Bovine din Mironeasa Județul Iași
 52. Asociația Rromilor din 10 Prăjini