M7  – Dezvoltare locală în zonele rurale

 • Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică & 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 1.389.329,12
  euro
 • Intensitatea sprijinului – 100%, 80% 

Obiectivele specifice ale măsurii M7:

 • Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții, conservarea moștenirii culturale;
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale;
 • Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

 

 • Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.


Documente sesiunea 7, apel de selecție nr. 2 (24.04.2023 – 05.05.2023)

 1. Ghidul solicitantului v.09, Anexele și fișele de evaluare

Data publicării: 13.04.2023


Documente sesiunea 7, apel de selecție nr. 1/2022 (24.10.2022 – 24.11.2022)

 1. Ghidul solicitantului v.08, Anexele și fișele de evaluare

Data publicării: 17.10.2022


Documente sesiunea 6, apel de selecție nr. 1/2022

 1. Ghidul solicitantului v.07, Anexele și fișele de evaluare

Data publicării: 03.03.2022


Documente sesiunea 5, apel de selecție nr. 1/2021

 1. Ghidul solicitantului v.06, Anexele și fișele de evaluare

*In cazul in care nu reusiti sa descarcati ghidul si documentele masurii, va rugam sa deschideti aceasta pagina in browser-ul Internet Explorer (Microsoft Edge) sau sa faceti click dreapta pe link -> Save link as…-> Salvati arhiva in calculatorul dumneavoastra.


Documente sesiunea 4, apel de selecție nr. 1/2020

 1. Ghidul solicitantului v.05, Anexele și fișele de evaluare

Documente sesiunea 3, apel de selecție nr. 1/20.06.2018:

 1. Ghidul solcitantului v.04, Anexele și fișele de evaluare

Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 2/29.01.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.03
 2. Anexe
 3. Fișe de evaluare

 


Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 1/16.10.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.02
 2. Anexe
 3. Fișe de evaluare

 Clarificare 

Având în vedere Nota de informare GAL și Adresa AFIR nr. E16197 / 28.06.2017, în cazul achizițiilor simple, bunuri fără montaj, indiferent de tipul de beneficiar, se poate utiliza Memoriul justificativ.  

Documente sesiune 1, apel de selecție nr. 1/03.07.2017:

 1. Ghid și anexe
 2. Fise de evaluare