M2 – Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici

 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 60.000,00 euro
 • Intensitatea sprijinului – 100%

Obiective specifice  ale măsurii:

 • Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
 • Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;
 • Inovarea și tehnologizarea agriculturii de semi-subzistență din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”

Măsura contribuie la prioritatea P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Pentru aceasta măsură beneficiarii direcți sunt entitățile private (fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate).


Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 3/29.01.2018:

 1. Ghidul Solicitantului v.03
 2. Cererea de finanțare v.03 
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 2/18.09.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.02
 2. Cererea de finanțare v.02 
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

 


Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 1/17.07.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.01
 2. Anexe
 3. Fise de evaluare