M3 – Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole

 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 4.1 Investiții în exploatații agricole
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național)- 162.149,13 euro
 • Intensitatea sprijinului – 50%, 70%, 90%

Obiective specifice ale măsurii:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale la nivelul teritoriului GAL „Colinele Iașilor”;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” şi comercializarea directă a acestora;

Măsura contribuie la prioritatea P2 – Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți pot fi:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
 • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 3/29.01.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.03
 2. Cererea de finanțare v.03 
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 2/18.09.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.02
 2. Cererea de finanțare v.02
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 1/17.07.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.01
 2. Anexe
 3. Fise de evaluare