M4 – Reînnoirea generațiilor de agricultori

 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 320.000 euro
 • Intensitatea sprijinului – 100%

Obiectiv specific al măsurii M4: Creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții.

Măsura contribuie la prioritatea P2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.


Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 2/29.01.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.03
 2. Cererea de finanțare v.03 
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 1/16.10.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.02
 2. Cererea de finanțare v.02
 3. Anexe
 4. Fișe de evaluare

Documente sesiune 1, apel de selecție nr. 1/17.07.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.01
 2. Anexe
 3. Fise de evaluare