M6 – Dezvoltarea de întreprinderi mici

 • Măsura corespondentă în PNDR 2014-2020 – 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
 • Contribuția publică nerambursabilă (FEADR + buget național) – 97.841,00 euro
 • Intensitatea sprijinului – 70%,  90%

Obiective specifice ale măsurii M6:

 • Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural ;
 • Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism ;
 • Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.
 • Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice.

Măsura contribuie la prioritatea P6: „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
 • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Documente sesiunea FEADR nr. 3, apel de selecție nr. 1/2023 (02.08.2023 – 01.09.2023):

 1. Ghidul solicitantului, Anexe, Fise de evaluare – apel FEADR 

*In cazul in care nu reusiti sa descarcati ghidul si documentele masurii, va rugam sa deschideti aceasta pagina in browser-ul Internet Explorer (Microsoft Edge) sau sa faceti click dreapta pe link -> Save link as…-> Salvati arhiva in calculatorul dumneavoastra.


Documente sesiunea EURI nr. 1, apel de selecție nr. 1/2022 (24.10.2022 – 24.11.2022):

 1. Ghidul solicitantului, Anexe, Fise de evaluare – apel EURI 24.10.2022 – 24.11.2022

*In cazul in care nu reusiti sa descarcati ghidul si documentele masurii, va rugam sa deschideti aceasta pagina in browser-ul Internet Explorer (Microsoft Edge) sau sa faceti click dreapta pe link -> Save link as…-> Salvati arhiva in calculatorul dumneavoastra.


Documente sesiunea 2, apel de selecție nr. 1/2021:

 1. Ghidul solicitantului, Anexe, Fise de evaluare – actualizate iulie 2021 

*In cazul in care nu reusiti sa descarcati ghidul si documentele masurii, va rugam sa deschideti aceasta pagina in browser-ul Internet Explorer (Microsoft Edge) sau sa faceti click dreapta pe link -> Save link as…-> Salvati arhiva in calculatorul dumneavoastra.


Documente sesiunea 1, apel de selecție nr. 2/18.09.2017:

 1. Ghidul Solicitantului v.02
 2. Anexe
 3. Fișe de evaluare

Documente sesiune 1, apel de selecție nr. 1/17.07.2017:

 1. Ghid M6 v.01
 2. Anexe
 3. Fise de evaluare