GAL „Colinele Iașilor” implementează proiectul „SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GAL „COLINELE IAȘILOR\„ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027”, finanțat prin submăsura 19.1 Sprijin pregătitor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

În perioada de implementare, GAL va derula o serie de acțiuni de animare și întâlniri cu partenerii, ce au ca scop crearea premiselor și colectarea informațiilor în vederea elaborării noii strategii GAL, pentru perioada 2023-2027.

Astfel, persoanele din teritoriul GAL interesate să contribuie la proiectarea noii strategii sunt invitate să participe la acțiunile de colectare a datelor organizate de către GAL.

Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027