Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027

Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027

GAL „Colinele Iașilor” implementează proiectul „SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GAL „COLINELE IAȘILOR\„ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027”, finanțat prin submăsura 19.1 Sprijin pregătitor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. În perioada de implementare, GAL va derula