În primele două luni ale anului, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” a desfășurat o serie de activități semnificative, concentrându-se pe elaborarea și depunerea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2023-2027. Această strategie reprezintă fundamentul planului de acțiune pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comunitate și pentru a exploata potențialul local, pentru următoarea perioadă.

1. Scriere și depunere Strategie de Dezvoltare Locală multifond 2023-2027

În perioada ianuarie-februarie, echipa GAL „Colinele Iașilor” s-a implicat activ în procesul de scriere și pregătire a strategiei de dezvoltare locală. Documentul reflectă aspirațiile și nevoile comunității, propunând proiecte și inițiative menite să contribuie la progresul și prosperitatea localităților implicate. Odată ce strategia a fost depusă, au fost primite clarificări din partea autorităților competente. Echipa GAL a gestionat cu atenție aceste clarificări, oferind răspunsuri detaliate pentru a asigura coerenta și relevanța strategiei. Cu documentele în regulă, GAL a început procesul de așteptare și parcurgere a următorilor pasi necesari pentru implementarea proiectelor din cadrul strategiei.

Astfel, pe măsură ce procesul administrativ avansează, GAL „Colinele Iașilor” pregătește terenul pentru pregătirea documentelor în vederea autorizării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca Grup de Acțiune Locală pentru perioada de programare 2023-2027 și, implicit, pregătirea procedurilor pentru noile linii de intervenție (măsuri de finanțare) ce vor fi lansate anul acesta. Aceste apeluri vor fi invitații adresate comunității pentru a propune proiecte specifice care să contribuie la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală.

2. Proiectul de cooperare „Galeria Digitală de Artă Tradițională – artGAL”

În paralel cu procesul de elaborare a strategiei, GAL „Colinele Iașilor” a demarat implementarea unui nou proiect de cooperare inovator intitulat „Galeria Digitală de Artă Tradițională – artGAL”. Acest proiect are scopul de a evidenția și promova arta tradițională locală prin intermediul unei platforme digitale, oferind astfel o perspectivă modernă asupra potențialului cultural local.

Asociația GAL „Colinele Iașilor”  în calitate de coordonator de proiect, în parteneriat cu GAL Stejarii Argintii, GAL Siret-Moldova, GAL Bazinul Dornelor (jud. Suceava) și GAL Movila Măgura (Republica Moldova) a inițiat implementarea proiectului „Galeria digitală de artă tradițională – artGAL”, finanțat prin sub-măsura 19.3B – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, axa LEADER. Acest proiect reprezintă o inițiativă semnificativă, ce urmărește să valorifice resursele și bogățiile culturale specifice regiunilor implicate. Prin acțiuni de cooperare inovative, GAL „Colinele Iașilor” se angajează să creeze un cadru propice pentru consolidarea tradițiilor și pentru explorarea potențialului turistic al zonelor implicat

Obiectivul general al proiectului este stimularea turismului prin identificarea și valorificarea obiectivelor locale din teritoriile GAL-urilor partenere, utilizând metode inovative și interactive.

În concluzie, primele luni ale anului au reprezentat o perioadă activă și plină de inițiative pentru GAL „Colinele Iașilor”. Eforturile colective vizează nu doar dezvoltarea durabilă a comunității, ci și promovarea și protejarea valorilor culturale tradiționale. Cu aceste proiecte în curs de desfășurare, se conturează un an plin de oportunități și reușite pentru comunitatea locală.

Proiecte, inspirație și noutăți din GAL „Colinele Iașilor”