Nr locuitori: 2.558

Suprafata: 36,47 km2

Densitatea:70,13 nr. loc/km2

Componența: Tansa, Suhulet

Așezarea geografică: Ca întindere, comuna Tansa cuprinde o suprafață de 35,6 km pătrați și se află în extremitatea S-V a actualului județ Iași. Centrul de comună Tansa este traversat de la Nord la Sud de pârâul Tansa, iar pe locul numit Pleșa, paralela 46 grade 55 minute latitudine nordica, se intersectează cu meridianul 27 grade 15 minute longitudine estică. Dealul Pleșa are 449 m. Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Tansa face parte din sectorul vestic al Podișului Central Moldovenesc.

Activități specifice: Agricultura, creșterea animalelor, olărit, butnărit, cioplit piatră, prelucrare lemn, rotărit, mestesugarit, olarit, comert, dulgherie, fierarie, cioplit piatra

Obiective turistice: Bisericile Suhuleţ şi Tansa

Evenimente locale: Târguri saptamanale, Traditii de iarna

Facilități oferite investitorilor: Terenuri agricole de bună calitate, rețea de apă, rețea de canalizare, DJ 246 – care face legătura cu municipiul Iași