Număr de locuitori: 5.782

Suprafața: 40,17 km2           

Densitatea: 143,93 nr. loc/km2

Componența: Bîrnova, Cercu, Todirel, Vișan, Pietrăria, Păun

Așezarea geografică: Comuna Bârnova este situată la 5 km de teritoriul administrativ al municipiului Iași, la întrepătrunderea dintre Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc. Teritoriul din jurul Bârnovei are forma unui amfiteatru cu largi trepte de deschidere spre nord-vest. Față de nivelul mării, altitudinea este cuprinsă între 70 și 352 m.

Se învecinează cu următoarele teritorii:

– la nord cu teritoriul orașului Iași;

– la est cu comunele Tomești și Schitu Duca;

– la sud cu teritoriul comunei Dobrovăt;

– la vest cu teritoriul comunei Ciurea;

Activități specifice: Turism, Agricultura, Cultura vitei de vie, Pomicultura.

Obiective turistice: Mănăstirea Bîrnova sat Bârnova, Rezervaţia Paleontologică Repedea, Rezervaţia de interes judeţean dendrologică „Ion Inculet” sat Barnova, Punct muzeal „Ion Inculet” şi Biserica Inculet, Rezervaţia naturală de interes naţional „Grigore Cobălcescu” sat Pietrărie, Biserica Sf. Ilie din sat Vişan, Castanul Uniriii din Vișan.

Evenimente locale: Serbările Bîrnovei, Hramurile Bisericilor şi Mănăstirilor din fiecare sat, Ziua eroilor, Tradiţii de iarnă, Vacanțe artistice Bîrnova,

Facilități oferite investitorilor: Eliberarea autorizaţiilor de construcţie în regim de urgenţ, Reducerea taxelor şi impozitelor, Atragerea utilităţilor în zonă, Terenuri favorabile activităţilor specifice de amenajare a zonelor de agrement şi sport, alte activităţi specifice turismului.