Nr locuitori: 3.067

Suprafata: 29,90 km2

Densitatea: 102,57 nr. loc/km2

Componența: Şcheia, Căuşeşti, Poiana-Şcheii, Satu-Nou, Cioca-Boca

Așezarea geografică: Localitatea este situată în partea de sud a judeţului Iaşi, la o distanţă de aproximativ 40 km de municipiul Iaşi. Teritoriul comunei Scheia este situat in partea centrala a Podisului Central Moldovenesc avand un relief cu aspect deluros, concretizat prin altitudini medii cuprinse intre 250 – 300 m .

Se învecinează cu următoarele teritorii:

– la N cu comuna Mogosesti si Grajduri;

– la E cu Grajduri si Scanteia;

– la V cu Ipatele si Mironeasa;

– la S cu Rembricea (Vaslui) si Draguseni.

Activități specifice: Agricultura, cresterea animalelor, comert

Obiective turistice: Biserica „Sfântul Gheorghe” – construită din lemn, ctitorită de către Vasile Lupu, Carierele de piatră Movilele lui Faur din timpul lui Ştefan cel Mare

Evenimente locale: Târg săptămânal – miercuri, Ziua localităţii – ultima duminică din luna mai