Clarificări privind întocmirea Dosarului Cererii de Finanțare

Clarificări privind întocmirea Dosarului Cererii de Finanțare

Atenție! Pentru justificarea condiției de eligibilitate „Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Colinele Iașilor”, solicitantul trebuie să anexeze Cererii de Finanțare documentul Extras din Strategia GAL (cap IV-Obiective, priorități și domenii de intervenție). În plus, solicitantul poate

Ghidurile finale pentru măsurile M2, M3, M4, M5, și M6

Au fost publicate ghidurile finale și cererile de finanțare pentru măsurile: M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici Ghidul Solicitantului Cererea de finanțare M3 Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole Ghidul Solicitantului Cererea de finanțare M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori Ghidul