A fost publicat CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2017, pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor” 2014-2020

Vizualizează aici 

Măsura Sesiunea Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M7 Dezvoltare locală în zonele rurale Sesiune 1 Apel 1 03.07.2017-03.08.2017 800.000,00 800.000,00
M8 Susținerea incluziunii sociale Sesiune 1 Apel 1 03.07.2017-03.08.2017 35.000,00 35.000,00
M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale Sesiune 1 Apel 1 03.07.2017-03.08.2017 400.000,00 400.000,00
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici Sesiune 1 Apel 1 17.07.2017-17.08.2017 75.000,00 75.000,00
M3 Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole Sesiune 1 Apel 1 17.07.2017-17.08.2017 163.289,62 163.289,62
M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori Sesiune 1 Apel 1 17.07.2017-17.08.2017 500.000,00 500.000,00
M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL Sesiune 1 Apel 1 17.07.2017-17.08.2017 120.000,00 120.000,00
M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici Sesiune 1 Apel 1 17.07.2017-17.08.2017 137.048,16 137.048,16
Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de selecție