CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor” 2014-2020

Descarcă aici calendarul

Măsura Sesiunea/ Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă /apel (Euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici  

 

 

 

S1,

A3

 

29.01.2018 – 28.02.2018 60.000,00 60.000,00 75.000,00
M3 Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole 53.272,62 53.272,62 163.289,62
M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori S2

A2

29.01.2018

– 30.03.2018

210.000,00 210.000,00 250.000,00
M7 Dezvoltare locală în zonele rurale S2

A2

29.01.2018 – 28.02.2018 82.381,00 82.381,00 1.115.206,00
M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale 82.404,00 82.404,00 164.794,00
M8 Susținerea incluziunii sociale S2

A1

19.02.2018 – 19.03.2018 30.429,00[1] 30.429,00 55.000,001

 

*Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.  

* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

[1] Sub rezerva aprobării AM PNDR a modificării de strategie aprobată prin Hotărârea AGA nr. 2/11.01.2018

Calendarul estimativ pentru anul 2018