Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor, cod proiect POCU/303/5/2/130360

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” în parteneriat cu Primăria Comunei Ciurea, județul Iași (în calitate de beneficiar), Școala Gimnazială Bârnova și Asociația Prietenii Bârnovei implementează proiectul „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor, cod proiect POCU/303/5/2/130360.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” a scos la concurs 3 (trei) posturi de Evaluator plan de afaceri, în vederea încadrării pe perioadă determinată, cu normă parțială de 84 ore, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea postului: Evaluator plan afaceri (cod COR 241210)

Numărul de posturi scoase la concurs: 3 (trei)

Rezultate concurs: Rezultate concurs experti evaluatori externi

Rezultat evaluare concurs angajare