A fost publicat CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2017 – actualizat, pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Colinele Iașilor” 2014-2020

Măsura Sesiunea Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori Sesiunea 2 Apel 1  

16.10.2017 – 16.11.2017

 

250.000,00 250.000,00
M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL Apel 1 170.000,00 290.000,00
M7 Dezvoltare locală în zonele rurale Apel 1 16.10.2017-04.12.2017 400.000,00 1.115.206,00
M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale Apel 1 164.794,00 164.794,00
M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici Sesiunea 1 Apel 2 18.09.2017- 30.10.2017 97.841,16 137.048,16
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici Sesiune 1

 

Apel 2 18.09.2017-18.10.2017 75.000,00 75.000,00
M3 Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole Apel 2 163.289,62 163.289,62
M8 Susținerea incluziunii sociale Apel 2 35.000,00 35.000,00

 

Calendarul estimativ actualizat