Joi, 25.02.2021, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor” – cod SMIS 130360, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul este implementat în parteneriat de către Comuna Ciurea, Asociația GAL „Colinele Iașilor”, Școala Gimnazială Bârnova, Asociația Prietenii Bârnove și are o valoare totală de 4.323.102,69 lei.

Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni, în perioada 23.10.2020-22.10.2022.

În cadrul proiectului, 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere sociala din comunitatea marginalizata GAL „Colinele Iașilor” vor beneficia de servicii integrate: servicii sociale, educaționale și de ocupare.

Din cele 250 de persoane din grupul țintă al proiectului, 125 sunt copii, elevi din ciclul primar și gimnazial, iar 125 sunt persoane adulte inactive sau șomere.

În cadrul proiectului Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” vor fi finanțate 10 planuri de afaceri (non-agricole) propuse de reprezentanți ai grupului țintă, cu o valoare maximă de 116.100 lei/plan de afaceri.

Condiții minime obligatorii pentru afacerea nou înființată:

Toate activitățile proiectului vor respecta cele 6 principii:

Conferință inițială proiect POCU 5.2