GAL „COLINELE IAȘILOR” a lansat noua Strategie de Dezvoltare Locală 2014-2020 (SDL) în cadrul Conferinței de presă ce a avut loc joi, 30 martie 2017, la sediul Primăriei Ciurea.

Astfel, la un an după depunerea spre evaluare a SDL la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, GAL „Colinele Iașilor” a început activitățile de animare și promovare, în vederea informării potențialilor beneficiari privind oportunitățile de finanțare prin intermediul SDL 2014-2020.

La conferință au participat membrii asociației, reprezentanți ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană Iași, precum și actori locali din teritoriul celor 15 comune partenere.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării SDL în teritoriul GAL „Colinele Iașilor” sunt obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și favorizarea competivității agriculturii.

Au fost prezentate cele 9 tipuri de măsuri de finanțare care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor propuse și atingerea indicatorilor de monitorizare din SDL:

  • M1 Transfer de cunoștințe si acțiuni de informare
  • M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici
  • M3 Îmbunătățirea performanței economice  exploatațiilor agricole
  • M4 Reînnoirea generațiilor de agricultori
  • M5 Sprijin pentru înființarea activităților neagricole în teritoriul GAL
  • M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici
  • M7 Dezvoltare locală în zonele rurale
  • M8 Susținerea incluziunii sociale
  • M9 Dezvoltarea infrastructurii sociale

Echipa GAL va derula în luna aprilie activități de animare în care se vor împărți pliante, broșuri și alte materiale, având ca scop diseminarea informațiilor privind Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Colinele Iașilor” și oportunitățile de finanțare pentru beneficiarii privați, publici, dar și pentru ONG-uri.

Activitățile de animare se vor desfășura în fiecare din cele 15 comune din teritoriul GAL: Bârnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești (jud. Iasi) și Pâncești (jud. Neamț).

Vizualizează aici prezentarea din cadrul Conferinței de lansare.

Lansarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020