Începând cu luna septembrie 2019, în comuna Ciurea începe colectarea selectivă obligatorie a deșeurilor prin intermediul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013.
Începem, așadar, procesul de ecologizare al comunei Ciurea și punem la punct sistemul de sortare, colectare și reciclare al deșeurilor, dar trebuie să ne dai și tu o mână de ajutor!
Colectarea selectivă începe de acasă!
Colectarea selectivă presupune depunerea deșeurilor pe categorii, ca mai apoi acestea să fie aruncate în pubelele special amenajate și inscripționate. Ulterior, deșeurile sunt transportate la centrele de reciclare, unde vor fi eficient valorificate. Colectarea selectivă a deșeurilor se va realiza pe următoarele categorii:
➢ HÂRTIE ȘI CARTON – Container ALBASTRU
➢ STICLĂ – Container VERDE

➢ D E Ș EURI REZIDUALE – Container MARO


Important
− Este interzisă amestecarea deșeurilor
− Contravaloarea taxei de salubritate NU se mai achită către operatorul de servicii.
− Valoarea taxei per familie este dată de numărul de persoane care sunt înscrise în Declarațiile de Impunere, completate pe propria răspundere, ținând cont că taxa stabilită este de 9,07 lei de persoană pe lună.
− Declarația de impunere se poate descărca de pe site-ul primăriei Ciurea, completa, scana și trimite pe email la adresa: primariaciurea@yahoo.com , sau depune personal la sediul Primăriei.

Colectare selectivă în comuna Ciurea