APELUL DE SELECȚIE NR. 2 PENTRU MĂSURILE M2, M3, M6 și M8

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”,  autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță lansarea apelurilor de selecție în perioada 18 septembrie – 18 octombrie 2017 în vederea depunerii Cererilor de Finanțare pentru măsurile: 

Măsura Suma maximă nerambursabilă/ proiect (euro) Fondurile disponibile/

apel nr. 2

(euro)

Anunț Documente necesare depunerii
M2 Îmbunătățirea performanței economice a fermelor mici 15.000 75.000,00 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M3 Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole 81.644,81 163.289,62 Anunț detaliat

Anunț scurt

Descarcă aici
M6 Dezvoltarea de întreprinderi mici 97.841,16 97.841,16 Anunț detaliat

 Anunț scurt

Descarcă aici
M8  Susținerea incluziunii sociale 35.000 35.000 Anunț detaliat 

Anunț scurt

Descarcă aici

Data lansării apelului de selecție: 18.09.2017                                                                                              

Data limită de primire a proiectelor: 18.10.2017, ora 15:00

Proiectele se depun la sediul GAL „Colinele Iașilor” din incinta Primăriei Ciurea, sala nr. 18, sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibile pe site-ul GAL.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0232/296018, e-mail: secretariatgal@colineleiasilor.ro, adresa: sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași.

Lansarea apelului de selecție nr. 2 – M2, M3, M6 și M8